Budowa ulicy Ustronnej i Bagiennej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Przedmiot zamówienia Budowa ulicy Ustronnej i Bagiennej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.8.2016
Termin składania ofert 2017-03-03
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Adam Sztabkowski, tel. (85) 869 67 35; w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 5+4