Budowa ulic: Krokusowej, Porannej i Stokrotki w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Budowa ulic: Krokusowej, Porannej i Stokrotki w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.4.2018.EH
Termin składania ofert 2018-03-26
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Estera Hetmaniok-Kowalik, tel. (85) 879 76 01, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 62 70

Feedback

wynik operacji: 9*3