Budowa Muzeum Pamięci Sybiru - etap II

Przedmiot zamówienia Budowa Muzeum Pamięci Sybiru - etap II
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.38.2017
Termin składania ofert 2018-03-15
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marcin Chamienia, tel. (85)869 62 28, w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska, tel. (85) 869 62 04

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10+7