Budowa Muzeum Pamięci Sybiru - etap II

Przedmiot zamówienia Budowa Muzeum Pamięci Sybiru - etap II
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.38.2017
Termin składania ofert 2018-03-15
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marcin Chamienia, tel. (85)869 62 28, w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska, tel. (85) 869 62 04
Wykonawca Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Cena brutto 37 502 700,00 zł

Feedback

wynik operacji: 9+6