Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok

Przedmiot zamówienia Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-VI.271.10.2017
Termin składania ofert 2017-12-20
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marcin Grabarek (085) 869 72 74; w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska, tel. (85) 879 72 27

Feedback

wynik operacji: 7+5