„Dostawa roślin do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących”

Przedmiot zamówienia „Dostawa roślin do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.46.2018
Termin składania ofert 2018-06-19
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Pani Monika Kordiukiewicz tel. 85 879 74 44, w sprawach proceduralnych: Pani Urszula Bogdańska tel. 85 869 64 84

Feedback

wynik operacji: 9*7