poz. 1. ul. gen. J. Bema 2 lok. 43; poz. 2. ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 4U; poz. 3. ul. Węglowa 8 bud. 30, brama 19 i 20 (magazyn); poz. 4. ul. gen. J. Hallera 8 lok. 08.

Lokalizacja (położenie) poz. 1. ul. gen. J. Bema 2 lok. 43; poz. 2. ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 4U; poz. 3. ul. Węglowa 8 bud. 30, brama 19 i 20 (magazyn); poz. 4. ul. gen. J. Hallera 8 lok. 08.
Przeznaczenie najem lokali użytkowych
Cena wywoławcza poz. 1. 25,00 zł/m2 z VAT; poz. 2. 16,00 zł/m2 z VAT; poz. 3. 7,50 zł/m2 z VAT; poz. 4. 10,00 zł/m2 z VAT.
Termin przetargu 2017-11-07
Status Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu Joanna Znaniecka tel. 85 7479 441
Cena nabycia poz. 1. 96,00 zł/m2 brutto

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8+5