Białystok, ul. Św. Proroka Eliasza, dz. nr 788/22, obr. 21

Lokalizacja (położenie) Białystok, ul. Św. Proroka Eliasza, dz. nr 788/22, obr. 21
Przeznaczenie zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza 1 750 000,00 zł
Termin przetargu 2018-03-21
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

wynik operacji: 5-4