Białystok, rejon ulic: F. Karpińskiego i J. Kuronia, działka nr 788/18, obr. 21

Lokalizacja (położenie) Białystok, rejon ulic: F. Karpińskiego i J. Kuronia, działka nr 788/18, obr. 21
Przeznaczenie zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza 1 760 000,00 zł
Termin przetargu 2018-03-12
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 5+3