Petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych

Nr petycji / sprawy BRM.152.1.2018
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956 - 89
W sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych
Data złożenia 2018-01-02

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6-5