Petycja w sprawie Zaprzestania budowy ekranów akustycznych na wysokości działek 32/5, 32/6 oraz 32/7 położonych w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicka

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.12.2017
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu 1. BIATECH sp. z o.o.; 2. Piotr Turowski
W sprawie Zaprzestania budowy ekranów akustycznych na wysokości działek 32/5, 32/6 oraz 32/7 położonych w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicka
Data złożenia 2017-10-27

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 5+2