Petycja w sprawie odśnieżania dróg dla rowerów podczas obecnego sezonu zimowego, jak też zapisanie środków na ten cel w budżecie Miasta Białegostoku na rok 2018 i uwzględnienie tego zadania w przetargach na zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej.

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.15.2017
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Rowerowy Białystok
W sprawie odśnieżania dróg dla rowerów podczas obecnego sezonu zimowego, jak też zapisanie środków na ten cel w budżecie Miasta Białegostoku na rok 2018 i uwzględnienie tego zadania w przetargach na zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej.
Data złożenia 2017-12-11

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9-5