Petycja w sprawie o podjęcie stanowczych kroków w celem realizacji praw mieszkańców Białegostoku wynikających m.in. z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych, w sprawie zapisów w Uchwale NR XXXIV/376/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

Nr petycji / sprawy BRM.152.1.2017
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Miasto Mieszkańców
W sprawie o podjęcie stanowczych kroków w celem realizacji praw mieszkańców Białegostoku wynikających m.in. z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych, w sprawie zapisów w Uchwale NR XXXIV/376/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok
Data złożenia 2017-08-07

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8+8