Petycja w sprawie Doprowadzenia do realizacji inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi dojazdowej do ul. Plażowej w Białymstoku (symbol 4KD-D.)

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.13.2017
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Mateusz Jakub Jaworowski
W sprawie Doprowadzenia do realizacji inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi dojazdowej do ul. Plażowej w Białymstoku (symbol 4KD-D.)
Data złożenia 2017-11-07

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7+4