Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, Przedszkola Samorządowego Nr 10 w Białymstoku, Aleja Józefa Piłsudskiego 34, Przedszkola Samorządowego Nr 20 w Białymstoku, ul. Sowlańska 40, Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków 4 w Białymstoku, ul. Częstochowska 6A, Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku, ul. Strażacka 25, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40

Stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, Przedszkola Samorządowego Nr 10 w Białymstoku, Aleja Józefa Piłsudskiego 34, Przedszkola Samorządowego Nr 20 w Białymstoku, ul. Sowlańska 40, Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków 4 w Białymstoku, ul. Częstochowska 6A, Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku, ul. Strażacka 25, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40
Numer EDU-XI.2111.1.2017
Termin składania dokumentów 2017-03-22
Status Nabór Otwarty

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7-4