Kierownik Zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

Stanowisko Kierownik Zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
Numer 1/17
Termin składania dokumentów 2017-12-18
Status Nabór Rozstrzygnięty

Feedback

wynik operacji: 9-5