Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
Nr konkursu DOŚ-III.524.1.1.2018
Data zamknięcia 2018-06-25
Kategoria konkurs Ochrona środowiska
Status Otwarty
Wysokość środków do realizacji 100000 zł

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11+4