Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2018 roku, w okresie od 1 marca do 31 grudnia, których celem jest wspieranie przedsięwzięć organizowanych na terenie Białegostoku o wysokiej randze artystycznej pn. Festiwale muzyki elektronicznej.

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2018 roku, w okresie od 1 marca do 31 grudnia, których celem jest wspieranie przedsięwzięć organizowanych na terenie Białegostoku o wysokiej randze artystycznej pn. Festiwale muzyki elektronicznej.
Nr konkursu KPS-I.526.5.2017
Data zamknięcia 2018-01-26
Kategoria konkurs Kultura
Status Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji 600000

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9+6