Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2018 roku, pn. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2018 - Kultura nad rzeką Białą

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2018 roku, pn. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2018 - Kultura nad rzeką Białą
Nr konkursu KPS-I.524.2.2018
Data zamknięcia 2018-04-13
Kategoria konkurs Kultura
Status Otwarty
Wysokość środków do realizacji 50 000 zł

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7-2