Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2017 roku, w okresie od 20 kwietnia do 31 października, których celem jest wspieranie przedsięwzięć organizowanych na terenie Białegostoku o wysokiej randze artystycznej pn. Festiwale muzyki elektronicznej

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2017 roku, w okresie od 20 kwietnia do 31 października, których celem jest wspieranie przedsięwzięć organizowanych na terenie Białegostoku o wysokiej randze artystycznej pn. Festiwale muzyki elektronicznej
Nr konkursu KPS-I.524.2.2017
Data zamknięcia 2017-04-03
Kategoria konkurs Kultura
Status Otwarty
Wysokość środków do realizacji 600 000

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6+5