Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2017 roku, w okresie od 15 marca do 31 grudnia, pn. „Projekty niskobudżetowe”.

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2017 roku, w okresie od 15 marca do 31 grudnia, pn. „Projekty niskobudżetowe”.
Nr konkursu KPS-I.524.1.2017
Data zamknięcia 2017-02-10
Kategoria konkurs Kultura
Status Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji 150000

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11+7