Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2018 roku p.n.: 1) Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, 2) Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku

Tytuł Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2018 roku p.n.: 1) Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, 2) Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku
Nr konkursu KPS-III.524.8.2017
Data zamknięcia 2017-12-20
Kategoria konkurs Sport
Status Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji Zadanie nr 1 - 480.000 zł, Zadanie nr 2 - 120.000 zł

Feedback

wynik operacji: 7-3