Zarz膮dzenia Prezydenta 2014-2018

Dost臋pne: 3790 wynik贸w ze wszystkich kategorii.

Zarz膮dzenie nr 1311/17

W sprawie: udzielenia zgody na dokonanie czynno艣ci przekraczaj膮cych zakres pe艂nomocnictwa udzielonego dyrektorowi Szko艂y Podstawowej Nr 32 im. mjr Henryka Dobrza艅skiego ps. "Hubal" w Bia艂ymstoku

Nr zarz膮dzenia: 88862

Z dnia: 2017-11-13

Zarz膮dzenie nr 1330/17

W sprawie: og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej

Nr zarz膮dzenia: 1330/17

Z dnia: 2017-11-17

Zarz膮dzenie nr 1329/17

W sprawie: og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych z zakresu pomocy spo艂ecznej w 2018 r.

Nr zarz膮dzenia: 1329/17

Z dnia: 2017-11-17

Zarz膮dzenie nr 1328/17

W sprawie: og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej w 2018 r.

Nr zarz膮dzenia: 1328/17

Z dnia: 2017-11-17

Zarz膮dzenie nr 1327/17

W sprawie: og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia.

Nr zarz膮dzenia: 1327/17

Z dnia: 2017-11-17

Zarz膮dzenie nr 1326/17

W sprawie: powo艂ania komisji - Kapitu艂y Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Bia艂egostoku im. Wies艂awa Kazaneckiego - do zaopiniowania wniosk贸w o przyznanie dorocznej nagrody literackiej za najlepsz膮 ksi膮偶k臋 2017 roku.

Nr zarz膮dzenia: 1326/17

Z dnia: 2017-11-17

Zarz膮dzenie nr 1324/17

W sprawie: nieodp艂atnego przekazania sk艂adnika maj膮tkowego Urz臋du Miejskiego w Bia艂ymstoku

Nr zarz膮dzenia: 1324/17

Z dnia: 2017-11-17

Zarz膮dzenie nr 1323/17

W sprawie: w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Zarz膮du Mienia Komunalnego w Bia艂ymstoku

Nr zarz膮dzenia: 1323/17

Z dnia: 2017-11-15

Zarz膮dzenie nr 1322/17

W sprawie: w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Zarz膮du Mienia Komunalnego w Bia艂ymstoku

Nr zarz膮dzenia: 1322/17

Z dnia: 2017-11-15

Zarz膮dzenie nr 1321/17

W sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bia艂egostoku na lata 2018 - 2036.

Nr zarz膮dzenia: 1321/17

Z dnia: 2017-11-15

Feedback

wynik operacji: 9*3